NGƯỜI ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CHO THƯƠNG HIỆU "DƯỢC HÀ TĨNH"

  08:01 06/09/2022

Gần 20 năm dành trọn tâm huyết với nghề dược, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh Võ Đức Nhân là người có đóng góp lớn vì sức khỏe cộng đồng, góp công quan trọng trong phát triển thành công thương hiệu “Dược Hà Tĩnh”