15:16 04/05/2023

 Ngày 26/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết đánh giá về các hoạt động HĐQT, sản xuất kinh doanh, tài chính trong nhiệm kỳ (2018 – 2022) và mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2023 -2027). Đại hội đã nhất trí thông qua các mục tiêu phấn đấu đưa Hadiphar trở thành một trong những công ty TOP thương hiệu dược phẩm hàng đầu Việt Nam với doanh thu đạt 1000 tỷ đồng vào năm 2027. Đại hội đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên và BKS gồm 3 thành viên đủ tiêu chuẩn, phẩm chất để đưa công ty phát triển theo định hướng và mục tiêu đã đề ra.

 Ngày 28/04/2023, HĐQT đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2023 - 2027 với sự tham gia của các thành viên HĐQT và BKS mới. Phiên họp đã bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Thư Ký HĐQT, Cơ cấu và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó GĐ các bộ phận và Chi nhánh trực thuộc và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.

 Ông Lê Hồng Phúc được bầu làm Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Anh Huy được bầu làm trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027. HĐQT cũng đã nhất trí bầu Bà Bùi Thị Hoa giữ chức thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Lê Hồng Phúc chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2023 - 2027) phát biểu tại buổi lễ

Ngày 04/05/2023, HADIPHAR đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt điều hành hoạt động công ty nhiệm kỳ 2023-2027 cụ thể như sau:

* Ban lãnh đạo điều hành:

- Ông Lê Quốc Khánh (DSĐH, Thạc sỹ QTKD - MBA): Tổng Giám Đốc

- Ông Võ Đức Nhân (DSĐH, CK1): Phó Tổng Giám Đốc

- Ông Phạm Vũ Kỳ (DSĐH, CK1): Phó Tổng Giám Đốc

 Ông Lê Quốc Khánh được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc 

Ông Võ Đức Nhân và Ông Phạm Vũ Kỳ được bổ nhiệm vị trí Phó TGĐ

* Giám đốc các bộ phận:

- Ông Phan Anh Huy (DSĐH): GĐ BP Kinh doanh & MKT

- Phan Thị Tình (Cử nhân kinh tế): GĐ BP Tài chính kế toán, Quyền kế toán trưởng

- Lê Thị Huệ (Cử nhân kinh tế): GĐ BP Hành chính nhân sự

- Ông Bùi Quốc Tuấn (Cử nhân kinh tế): GĐ BP Kế hoạch sản xuất

- Phạm Thị Hồng Nhung (DSĐH, CK1): GĐ BP Quản lý chất lượng

- Trần Thị Hải (Cử nhân hóa): GĐ BP Kiểm tra chất lượng

- Ông Trương Hồng Tiến (Kỹ sư điện): GĐ BP Kỹ thuật cơ điện

- Ông Đinh Văn Dũng (DSĐH, CK1): GĐ BP Nghiên cứu & phát triển

- Ông Võ Trí Bình (Kỹ sư hóa dược): GĐ NM Đông Dược

- Cao Thị Chiến (DSĐH, CK1): GĐ NM Tân Dược

Các giám đốc bộ phận nhiệm kỳ 2023 -2027

* Giám đốc các chi nhánh ngoại tỉnh:

- Ông Thiều Đăng Hùng (Cử nhân kinh tế): GĐ CN Hà Nội

- Ông Nguyễn Xuân Phong (DSĐH, Thạc sĩ Dược): GĐ CN TP Hồ Chí Minh

- Ông Hoàng Gia Vượng (Kỹ sư cơ điện lạnh): GĐ CN Nghệ An

- Ông Võ Đức Thọ (Cử nhân kinh tế): GĐ CN Thanh Hóa

- Ông Võ Anh Tài (Cử nhân kinh tế): GĐ CN Nha Trang

- Ông Nguyễn Khắc Lãm (DSĐH): GĐ CN Đà Nẵng

Ông Thiều Đăng Hùng được bổ nhiệm vị trí GĐ CN Hà Nội

* Giám đốc các chi nhánh nội tỉnh:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường (Cử nhân kinh tế): GĐ CN Kỳ Anh

- Ông Phan Tiến Dũng (Cử nhân kinh tế): GĐ CN Cẩm Xuyên

- Ông Trần Văn Dũng (Cử nhân kinh tế): GĐ CN TP. Hà Tĩnh & Thạch Hà

- Ông Nguyễn Văn Chính (Cử nhân kinh tế): GĐ CN Can Lộc

- Ông Phan Bùi Anh (DSĐH): GĐ CN Hương Sơn & Đức Thọ

- Ông Trần Ngọc Tú (DSCĐ): GĐ CN Lộc Hà & Nghi Xuân

- Ông Đường Đức Thành (DS): GĐ CN Hương Khê

Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm vị trí GĐ CN TP.Hà Tĩnh & Thạch Hà

* Phó giám đốc các bộ phận:

- Ông Nguyễn Văn Thạch (Kỹ sư công nghệ tự động): PGĐ BP Kỹ thuật cơ điện

- Ông Nguyễn Phi Xuân (DSĐH): PGĐ BP Nghiên cứu & phát triển

- Ông Phan Đình Tiến (Cử nhân hóa): PGĐ BP Kiểm tra chất lượng

- Ông Ngô Đức Minh (DSĐH): PGĐ NM Đông dược

Các Phó giám đốc bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2027

Sau lễ công bố, Ông Lê Quốc Khánh cùng các lãnh đạo chủ chốt vừa được bổ nhiệm đã phát biểu cam kết quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch của công ty và HĐQT đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023 -2027.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám Đốc công ty phát biểu tại buổi lễ