"Hương cây" - bài thơ Hadiphar

  10:12 01/08/2016

Để chúc mừng Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - HADIPHAR đón nhận Huân chương lao động hạng nhất, ngày 26/07/2016, tác giả Võ Tá Nam đã sáng tác bài thơ "Hương Cây" kính tặng cho công ty. Qua đây ông cũng chúc cho công ty ngày càng lớn mạnh,...