08:11 29/03/2017

Trong các ngày 26-27-28 tháng 3 năm 2017, nông dân các xã Cẩm Phúc, Cẩm Vịnh - huyện Cẩm Xuyên- Tỉnh Hà Tĩnh phấn khởi ra đồng trồng cây Kim tiền thảo.

(Nông dân xã Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc xuống giống trồng cây Kim Tiền Thảo)

Năm 2016 người dân các xã trên đã triển khai trồng hơn 8 ha cây Kim tiền thảo, thu hoạch trên 60 tấn dược liệu khô, giá trị trên 1 tỷ đồng. Theo người dân mức thu nhập này đạt lợi nhuận cao, gấp nhiều lần trồng lúa.

Năm 2017 các Hợp tác xã trồng dược liệu của xã Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc tiếp tục ký hợp đồng trồng cây Kim tiền thảo với Công ty Cổ phần Dược Hà tĩnh với diện tích trên 10 ha.

Ngày 26/3/2017 công ty Cổ phần Dược đã cung ứng giống đầy đủ cho các Hợp tác xã để nông dân xuống giống. Các cán bộ kỹ thuật của Công ty đã trực tiếp xuống tận đồng ruộng để hướng dẫn kỹ thuật, làm đất, phân bón cho người dân trồng cây đảm bảo tỷ lệ sống 100%.

(Cán bộ kỹ thuật Công ty trực tiếp xuống hướng dẫn kỹ thuật cho người dân)

Thời tiết thuận lợi, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, đến ngày 28/3/2017 nông dân các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc đã xuống giống trồng cây Kim tiền thảo đảm bảo kỹ thuật và diện tích đã ký Hợp đồng.

Theo Hương Sen!