hadiphar

Lohatidin

Thành phần: Loratadin, Ta dược: Tinh bột mì, Lactose, PVP, Talc, Tartarazin, Ponceau, Nước...

Thong ke