Hadiphar không ngừng nổ lực nghiên cứu để tạo ra những giá trị mới nhằm cung cấp những sản phẩm đột phá, chất lượng cao nhất , mang đến lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, cộng đồng, công nhân viên, nhà đầu tư & toàn xã hội

Chúng tôi luôn hướng tới những sản phẩm chất lượng, điều trị hiệu quả để làm hài lòng khách hàng và đối tác

video quảng cáo
Hà Nội
Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Sài Gòn

    Địa chỉ : 284/7/9 đường Lý Thường Kiệt, P.14. Quận 10, TP HCM

Thanh Hóa
  • Chi nhánh Thanh Hóa

    Địa chỉ : 510 Hải Thượng Lãn Ông - Thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Kon Tum

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Thời gian: 14:08 19/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK HÀ NỘI

Thời gian: 15:23 18/05/2017

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước, SGDCK Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Thời gian: 08:49 30/03/2017

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Thời gian: 14:10 25/03/2017

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và biên bản đại hội.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 11:02 21/03/2017

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017