Hadiphar không ngừng nổ lực nghiên cứu để tạo ra những giá trị mới nhằm cung cấp những sản phẩm đột phá, chất lượng cao nhất , mang đến lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, cộng đồng, công nhân viên, nhà đầu tư & toàn xã hội

Chúng tôi luôn hướng tới những sản phẩm chất lượng, điều trị hiệu quả để làm hài lòng khách hàng và đối tác

video quảng cáo
Hà Nội
Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Sài Gòn

    Địa chỉ : 284/7/9 đường Lý Thường Kiệt, P.14. Quận 10, TP HCM

Thanh Hóa
  • Chi nhánh Thanh Hóa

    Địa chỉ : 510 Hải Thượng Lãn Ông - Thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Kon Tum

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông

Thời gian: 10:09 05/09/2017

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông
VV: Thay đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2017

Thời gian: 17:27 14/08/2017

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Nghị quyết hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Thời gian: 07:30 02/08/2017

V/v Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu và chốt danh sách xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Thời gian: 14:08 19/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK HÀ NỘI

Thời gian: 15:23 18/05/2017

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước, SGDCK Hà Nội