Hadiphar không ngừng nổ lực nghiên cứu để tạo ra những giá trị mới nhằm cung cấp những sản phẩm đột phá, chất lượng cao nhất , mang đến lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, cộng đồng, công nhân viên, nhà đầu tư & toàn xã hội

Chúng tôi luôn hướng tới những sản phẩm chất lượng, điều trị hiệu quả để làm hài lòng khách hàng và đối tác

video quảng cáo
Hà Nội
Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Sài Gòn

    Địa chỉ : 284/7/9 đường Lý Thường Kiệt, P.14. Quận 10, TP HCM

Thanh Hóa
  • Chi nhánh Thanh Hóa

    Địa chỉ : 510 Hải Thượng Lãn Ông - Thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

Gia Lai
Đắk Lắk
Đắk Nông
Kon Tum

THÔNG BÁO ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi giao dịch HDP

Thời gian: 16:32 12/03/2018

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi giao dịch Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (MCK: HDP)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Thời gian: 09:16 07/03/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Nghị Quyết của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2017

Thời gian: 14:47 05/03/2018

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết của hội đồng quản trị

Thời gian: 14:25 05/03/2018

Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 của công ty

Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian: 15:01 01/03/2018

Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018