CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Hadiclacin 500 mg

Sản phẩm được chứng minh tương đương sinh học với Klacid 500mg của Abbort Hoa...

MAXROGYL

Công thức bào chế .Cho 1 viên nén Thành phần: Spiramycin: 750000 UI; Metronidazol: 125 mg;...

Hadipro

Điều trị Các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh...

Thong ke