Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Tâm tài một thuở còn vang...

  10:01 25/02/2019

Trong rất nhiều niềm tự hào về quê hương Hương Sơn, tôi luôn dành niềm tự hào thành kính nhất về Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Dẫu đã đi xa 228 năm nhưng tâm tài của người trong y thuật lẫn văn chương vẫn còn...

HADIPHAR TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

  09:49 26/01/2019

Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới và phát triển về mọi mặt của Hadiphar, đội ngũ người lao động trong công ty luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng Công ty phát triển lớn mạnh. Mới đây, ngày 26/01/2019, tại trụ sở chính công ty 167...