07:26 28/03/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh khai mạc vào 8h ngày 25/03/2017.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của 112 cổ đông đại diện cho 5.659.802 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội, chiếm 96,73% vốn điều lệ công ty.

112 cổ đông đại diện cho 5.659.802 cổ phần tham dự Đại hội

 

 

Ông Lê Hồng Phúc chủ trì Đại hội

 

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016.

Ông Đào Viết Hương Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 

 

Ông Lê Quốc Khánh Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Ông Nguyễn Đăng Phát báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

 

Bà Mai Thị Liên Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

 

Đồng thời, Đại hội đặt ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017. Phấn đấu đạt mức doanh số bán ra năm 2017 là 420 tỷ đồng, doanh số bán ra hàng Hadiphar sản xuất đạt 240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ, nộp ngân sách 10 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cố tức 10% và thu nhập bình quân đầu người là 7 triệu đồng/người/tháng.

Tại Đại hội có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự biểu quyết đồng ý với các chỉ tiêu cơ bản năm 2017 và các tờ trình, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có hai tờ trình được cổ đông quan tâm và biểu quyết 100% như: Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Dược Phẩm Hà Tĩnh; Phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 1/1 để tăng vốn điều lệ và đầu tư xây dựng nhà máy dược phẩm theo tiêu chuẩn PIC/S.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

 

Năm 2016 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về sự cố môi trường biển Miền trung và lũ lụt gây ra, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và tình hình thực tế của Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Hadiphar đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với những thành quả trên, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã và đang nhận được sự tin tưởng, sự quan tâm rất lớn của các đối tác, các cổ đông, các nhà đầu tư. Điều này đã tạo động lực rất lớn giúp Công ty Cổ phần Dược HADIPHAR tự tin hơn trong các định hướng chiến lược của mình nhằm trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín của Việt nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kết thúc tốt đẹp. Các cổ đông đã nhất trí cao và biểu quyết các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội. Năm 2017 sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách khó khăn hơn đối với Công ty.

Theo Phương Thảo