14:58 19/04/2018

Sáng ngày 19/04/2018, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh khởi công xây dựng Trụ sở làm việc điều hành khối sản xuất thuộc dự án “ Khu liên hợp sản xuất dược phẩm Hatipharco” với sự có mặt của đầy đủ Ban lãnh đạo và Đơn vị thi công Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bình Tài.

 (Ban Lãnh đạo Hadiphar và đơn vị thi công làm lễ khởi công)

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 của HADIPHAR là một trong những Công ty TOP thương hiệu Dược phẩm hàng đầu Việt Nam với tổng doanh thu đến năm 2022 đạt mức khoảng 800 tỷ đồng. Ban Lãnh đạo Hadiphar đã nhận thấy được sự cần thiết trong công tác đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác sản xuất đáp ứng được các tiêu chí trong và ngoài nước.

Chính vì vậy, dự án xây dựng công trình “ Trụ sở làm việc điều hành khối sản xuất” của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh là một trong những mục tiêu dự án quan trọng trong năm 2018 để có sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các bộ phận với công tác sản xuất thuốc nhằm nâng cao năng lực điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh.

 Công trình sử dụng công nghệ thiết bị đồng bộ, hiện đại, cơ sở hạ tầng phù hợp để đạt tiêu chuẩn GMP, GSP, GLP-WHO được xây dựng trên diện tích 790,63m2  với tổng mức đầu tư 19,161 triệu đồng, thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành là 8 tháng và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018.

(Phối cảnh trụ sở văn phòng khối điều hành khối sản xuất)

Trụ sở làm việc bao gồm các bộ phận:

-         Các Phó Tổng Giám đốc điều hành sản xuất và kỹ thuật

-         Giám đốc nhà máy sản xuất thuốc

-         Bộ phận Kế hoạch và điều hành sản xuất

-         Bộ phận Quản lý chất lượng và kho hồ sơ lưu trữ

-       Bộ phận Kiểm tra chất lượng và hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị hiện đại để kiểm nghiệm chất lượng      thuốc.

-         Bộ phận Nghiên cứu phát triển gồm các phòng thực nghiệm và xưởng Pilot để sản xuất thử trước khi bàn giao đưa vào sản xuất.

Khi dự án Trụ sở làm việc điều hành khối sản xuất đưa vào sử dụng sẽ thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra doanh thu lớn, thu về lợi nhuận và có kinh phí để trả lãi vay, trả vốn vay ngân hàng, trả cổ tức hàng năm cho cổ đông góp vốn. Đồng thời góp phần tô điểm thêm cho bộ mặt toàn khu.

 Một số hình ảnh: