10:23 05/05/2018

Tháng 4 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ III (2013 – 2017) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018 -2022). Đại hội đã nhất trí thông qua các mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ IV phấn đấu đưa Hadiphar trở thành một trong những công ty TOP thương hiệu dược phẩm hàng đầu Việt Nam với doanh thu đạt 800 tỷ đồng năm 2022…

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đại hội Đồng cổ đông phải lựa chọn, đánh giá nghiêm túc các cán bộ có đủ trình độ, năng lực, đạo đức và tâm huyết nghề nghiệp để làm lãnh đạo đưa Hadiphar đi đúng quỹ đạo đã vạch ra. Đại hội đã bầu ra được 5 thành viên trong HĐQT và 3 thành viên trong BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.

(Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022)

Ngày 02/05/2018, HĐQT đã họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2018 - 2022 với sự tham gia của các thành viên trong HĐQT và BKS mới. Phiên họp đã bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Thư Ký HĐQT, Cơ cấu và bổ nhiệm các chức danh Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó GĐ các bộ phận và Chi nhánh trực thuộc và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.

+ Ông Lê Hồng Phúc được bầu làm Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Bích Xuân được bầu làm trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2022

(Ông Lê Hồng Phúc được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022)

Sáng ngày 04/05/2018, HADIPHAR đã tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt điều hành hoạt động công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đồng thời sát nhập BP Kinh doanh và Marketing thành Bộ phận Kinh doanh và Marketing như sau:

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

1

Lê Quốc Khánh

DSĐH, Thạc sỹ QTKD

Tổng Giám Đốc

2

Nguyễn Đăng Phát

Cử nhân KT

Phó TGĐ Tài Chính kiêm GĐ BP Kế toán

3

Võ Đức Nhân

DSĐH, CK1

Phó TGĐ Sản xuất

4

Phạm Vũ Kỳ

DSĐH, CK1

Phó TGĐ Kinh doanh kiêm GĐ BP KD&MKT

5

Đào Viết Hương

DSĐH, CK1

GĐ BP Tổ chức nhân sự

6

Bùi Quốc Tuấn

Cử nhân KT

GĐ BP Kế hoạch sản xuất

7

Lê Sỹ Tuấn

DSĐH, CK1

GĐ BP QL chất lượng

8

Trần Thị Hải

Cử nhân hóa

GĐ BP kiểm tra chất lượng

9

Trương Hồng Tiến

Kỹ sư điện

GĐ BP Cơ điện

10

Đinh Văn Dũng

DSĐH, CK1

GĐ BP Nghiên cứu phát triển

11

Võ Trí Bình

Kỹ sư hóa

GĐ NM Đông Dược

12

Cao Thị Chiến

DSĐH, CK1

GĐ NM Tân Dược

13

Phan Anh Huy

DSĐH

PGĐ BP KD&MKT

14

Lê Thị Huệ

Cử nhân KT

PGĐ BP Tổ chức nhân sự

15

Phan Đình Tiến

Cử nhân hóa

PGĐ BP KTCL

16

Phan Thị Tình

Cử nhân KT

PGĐ BP Kế toán

(Bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2022)

(Bổ nhiệm các chức danh Giám đốc Bộ phận nhiệm kỳ 2018-2022)

(Bổ nhiệm các chức danh Phó Giám Đốc Bộ phận nhiệm kỳ 2018-2022)

Sau lễ công bố, Ông Lê Quốc Khánh đại diện cho Ban HĐQT, Ban TGĐ Công ty đã có bài phát biểu ngắn gọn nhằm định hướng và chỉ đạo các bộ phận trong công tác sản xuất kinh doanh thời gian tới, kêu gọi sự nổ lực, đoàn kết, chung lòng của tất cả CBCNV Hadiphar để hoàn thành mục tiêu năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022.