14:47 05/07/2017

Sau 3 năm triển khai trồng cây dược liệu tại huyện Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh đã khẳng định được, cây Kim tiền thảo thích ứng tốt với điều kiện đất đai, khí hậu Hà Tĩnh. Để phát huy những kết quả đạt được  mùa vụ 2017 công ty cổ phần dược Hà Tĩnh tiếp tục liên kết cùng bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên trồng 10ha cây Kim tiền thảo.

 

(VNL trồng cây Dược liệu Kim tiền thảo tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên)

 

Sau 3 tháng trồng, ngày 19/6/2017 các hộ dân trồng dược liệu huyện Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch những lứa Kim tiền thảo đầu tiên trong năm 2017, mỗi vụ trồng Kim tiền thảo kéo dài 6 tháng và cho thu hoạch 3 lứa. Năng suất đạt từ  4 đến 5 tạ khô trên một sào (500m2), với doanh thu đạt 5 đến 7 triệu đồng/sào. Phát triển cây dược liệu đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hằng năm cho hơn 100 hộ dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

 

(Người dân huyện Cẩm Xuyên thu hoạch kim tiền thảo mùa vụ 2017)

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trồng dược liệu nhập sản phẩm, từ ngày 23/6/2017 Công ty đã tổ chức thu mua Kim tiền thảo tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên. Đợt thu mua thứ nhất dự kiến sản lượng thu mua đạt 15 tấn Kim tiền thảo khô.

 

(Nụ cười luôn nở trên môi người dân trồng dược liệu sau mỗi lần thu hoạch)

 

 

 

Đình Đức