11:35 20/04/2019

Sáng ngày 20/04/2019, Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh – HADIPHAR đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngay tại Hội trường lớn của công ty, số 167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là một đại hội hết sức quan trọng nhằm: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động tài chính; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và đề ra kế hoạch mục tiêu năm 2019.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của 110 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 521 cổ đông HADIPHAR với tổng số 6.231.622/ 7.093.120 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 88% vốn điều lệ công ty.

 

110 Cổ đông đại diện cho 6.231.622 cổ phần tham dự Đại Hội

 

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018.

 

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT  công ty chủ trì Đại Hội

 

Ông Đinh Văn Dũng Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

 

Dưới sự chỉ đạo và hoạt động đúng hướng của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành công ty cùng với sự nổ lực đoàn kết của tất cả CBCNV, HADIPHAR đã đạt được những thành quả trong năm 2018: Tổng doanh thu: 337 tỷ đồng, đạt 93,6% so với năm 2017: 370 tỷ đồng, đạt 91%; Doanh thu hàng Hadiphar  sản xuất: 252 tỷ, đạt 93%; so với năm 2017 là 235 tỷ đồng, tăng 7%; Tổ chức thành công Đại hội CLB Hadiphar lần thứ 9; Tổ chức Hội nghị khách hàng toàn miền bắc, kỷ niệm 10 năm thành lập CN HCM và HNKH toàn miền nam, HNKH tại Quảng Bình, các huyện Nghệ An đạt kết quả tốt; Triển khai các chương trình Orezol pluzz, Mộc Hoa Trắng, Sắc Phụ Hương, Viên ngậm thông phế đạt kết quả tốt; Triển khai tốt các mặt hàng mới: Vaselin, giảm đau TK3; Được cấp gia hạn GMP-WHO nhà máy đông dược; Sản xuất các sản phẩm mới: Ibuhadi susp, Vaselin, giảm đau TK3, viên hoàn sáng mắt…; Nghiên cứu được 16 sản phẩm mới; Thực hiện đề tài khoa học cốm tiêu chảy trẻ em; Nâng cấp ISO lên phiên bản 9001:2015 và triển khai thực tế trong công tác sản xuất; Phát hành 335.000 cổ phiếu ESOP cho các cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung và một số CBCNV xuất sắc; Chi trả cổ tức năm 2018 là 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông; Đầu tư xây dựng nhà quản lý chất lượng QA tại cẩm vịnh;  Đầu tư mua đất cho CN HCM, CN Thanh Hóa; Triển khai trồng 11 ha dược liệu; Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: lương tháng 13, tiền tết, hỗ trợ tiền công tác phí cho cán bộ lãnh đạo quản lý và một số cán bộ khác trong toàn Công ty, tổ chức du lịch Sapa cho CBCNV;…

 

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám Đốc công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Ông Nguyễn Đăng Phát báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019

 

Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018

 

Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí 100% các tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và  kế hoạch SXKD năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 ; Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2019; phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu; phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại Hội

 

Bám sát sứ mệnh đặt ra “ Sáng tạo, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng”, năm 2019  Ban lãnh đạo HADIPHAR tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng để đạt chỉ tiêu năm 2019 như sau: Tổng Doanh thu năm 2019 tăng trưởng từ 10 - 15%, năm 2019 đạt 380 tỷ đồng, Trong đó doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng từ 15 - 20% hàng năm, năm 2019 đạt 300 tỷ đồng; Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân trên 10%, trả cổ tức cho cổ đông từ 10 – 15%/năm; Củng cố hệ thống mạng lưới CN nội tỉnh, nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng dịch vụ, tổ chức tốt đại hội câu lạc bộ tôi yêu Hadiphar lần thứ 10; Đầu tư công tác marketing, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng; Đổi mới các chương trình bán hàng; Nghiên cứu triển khai nhóm hàng TBYT; Nghiên cứu triển khai đăng ký hàng hóa theo TBYT; Nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất mới: viên đạn,...; Tái thẩm định GMP nhà máy tân dược; Đầu tư dây chuyền GMP TPCN; Đưa nhà quản lý chất lượng QA tại Cẩm Vịnh đưa vào hoạt động sản xuất; Đầu tư xây dựng nhà văn phòng CN HCM, Thanh Hóa;  Đầu tư cải tạo nhà máy tân dược; Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: hoàn thiện đề tài cốm trẻ em, triển khai đề tài dược liệu chống ung thư ở địa phương Hà Tĩnh, đề tài sản phẩm phòng ngừa loãng xương từ đông trùng hạ thảo; Đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP; Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019; Định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh; định mức tiền lương, tiền công hợp lý; Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo đầy đủ việc làm, đảm bảo mức thu nhập;…

Một số hình ảnh tại Đại hội: