15:52 19/10/2018

      HADIPHAR đón nhận bản nâng cấp phiên bản ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng do Direct Assessment Services (D.A.S) Việt Nam dưới sự chứng nhận của UKAS (United Kingdom Accreditation Service) từ phiên bản ISO 9001 : 2008.

 

Chứng nhận ISO 9001 : 2015 được cấp cho hệ thống quản lý chất lượng Hadiphar dựa trên các lĩnh vực hoạt động:

 

      Sản xuất thuốc không chứa kháng sinh nhóm β – lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài và thuốc kem thuốc mỡ; nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc không chứa kháng sinh nhóm β – lactam, sản xuất thực phẩm chức năng.

 

      

       Áp dụng tiêu chuẩn này giúp Haidphar tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng; cải thiện năng suất, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong hoạt động từ đó gia tăng lợi nhuận; đáp ứng các yêu cầu, gia tăng các giá trị cho khách hàng và đảm bảo sự hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Hadiphar.

 

      Trong suốt quá trình hình thành và phát triển Hadiphar đã không ngừng cũng cố và hoàn thiện tổ chức, chuẩn hóa quá trình xấy dựng và cung cấp dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và sự cam kết về chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

 

      HADIPHAR với phương châm “Sáng tạo, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng” luôn mang tới những sản phẩm tốt và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.