09:45 10/03/2017

Ngay từ khi thành lập đến nay Bộ phận marketing dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, lãnh đạo Công ty đã luôn phát huy được vai trò trách nhiệm của mình đặc biệt là việc phát triển hàng mang thương hiệu Hadiphar, với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 20 – 25 %. Hệ thống phân phối trên toàn quốc ngày càng được cũng cố và phát triển, đội ngũ cán bộ dần đi vào chuyên nghiệp hóa đáp ứng với yêu cầu phát triển ngày càng cao của công ty.

Sáng ngày 11 /11/2013 Bộ phận Marrketing kỷ niệm niệm 2 năm ngày thành lập, buổi lễ diễn ra trong không khí vui vẻ, thân thiện giữa tất cả các thành viên . Đến dự và chúc mừng có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ nhân viên văn phòng Công ty. Phát biểu tại buổi lễ đồng chí CTHĐQT- Tổng giám đốc đánh giá cao những kết quả mà Bộ phận Marketing đã đạt được trong những năm qua đồng thời chỉ ra nhiều khó khăn và thách thức trong những năm tiếp theo, Đồng chí nhấn mạnh “ Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ phận marketing là Xây dựng, phát triển thương hiệu Hadiphar, thương hiệu các sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu vì vậy trong thời gian tới Bộ phận marketing phải nổ lực phấn đấu không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về Marketing, đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng với sự phát triển của Công ty trong những năm tới”

Thay mặt cán bộ nhân viên Marketing đồng chí Giám đốc bộ phận cám ơn sự quan tâm và giúp đỡ chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Công ty trong thời gian qua đồng thời mong muốn trong thời gian tới bộ phận marketing tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo hơn nữa về mọi mặt của Lãnh đạo, sự hợp tác giúp đỡ của các bộ phận, phòng ban trong Công ty để Bộ phận Marketing hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của mình phấn đấu trở thành một bộ phận luôn đi đầu xứng đáng với khẩu hiệu “ Năng động – Sáng tạo – đổi mới” .

Đưa tin : Phạm Vũ Kỳ