TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

  16:20 10/04/2019

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đăng tải các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông năm 2019. Xin mời tải về theo các danh mục dưới đây...

HADIPHAR TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

  08:53 06/04/2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào 7h30 - 11h30, ngày 20 tháng 04 năm 2019 (thứ 7) tại Tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà...

THÔNG BÁO

  10:10 01/03/2019

VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO

  11:02 16/02/2019

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh (MCK: HDP)