13:25 08/04/2019

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ là một xu thế tất yếu để phát triển nền khoa học và công nghệ của đất nước nói chung và lĩnh vự Y dược học cổ truyền (YDHCT) nói riêng.

Từ năm 2010 đến nay, Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện trên 10 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh và cấp Bộ, trong đó có nhiều đề tài liên quan trực tiếp đến lĩnh vực Đông y, sản xuất từ dược liệu địa phương. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tạo ra những sản phẩm thực tiễn góp phần vào việc chăm sóc và bảo vệ cho sức khỏe nhân dân. Chú trọng tới việc nghiên cứu xây dựng các bài thuốc cổ phương, được sản xuất từ dược liệu địa phương.

 

 

Thực hiện Quyết định số 68/QD –TTg ngày 10/01/2014 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch số : 282/KH-UBND, ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu và định hướng của Công ty là cần tạo nên nguồn nguyên liệu lớn đảm bảo là nguồn nguyên liệu sạch, tại chỗ và lâu dài, vừa khai thác vừa tái sinh. Theo kế hoạch sản xuất của Công ty từ năm 2014 công suất của Nhà máy đông dược tăng nên nhu cầu về nguyên liệu đầu vào để sản xuất sản phẩm đông dược Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy thực tế tại địa bàn Hà Tĩnh đất đai đa dạng phù hợp với trồng cây dược liệu, người dân cần cù chịu khó, nhiều loại cây dược liệu đã quen thuộc với người dân. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng phải kể đến là sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư. Xuất phát từ ý tưởng sẽ hình thành các vùng sản xuất cây dược liệu tập trung, vai trò của người nông dân sẽ là cung cấp nguyên liệu cho nhà máy thông qua liên kết sản xuất; công ty sẽ cung ứng giống, nguyên liệu đầu vào, hỗ trợ kĩ thuật và thu mua toàn bộ sản phẩm đầu ra bằng việc kí kết các hợp đồng kinh tế giữa công ty với các tổ chức nông dân nhằm mang lại lợi ích cho đôi bên.

 

 

Được sự hỗ trợ của Sở KHCN Hà Tĩnh, nhiều năm qua nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã được triển khai.

Năm 2016 đề tài: “Viên ngậm ho thông phế Hadiphar” đã được HĐKH tỉnh Hà Tĩnh nghiệm thu xuất sắc. Công ty đã sản xuất quy mô Công Nghiệp và đưa ra thị trường được người tiêu dùng đánh giá có hiệu quả điều trị cao. Doanh số hàng năm đã đạt gần 10 tỷ đồng, góp phần xây dựng thương hiệu công ty, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các thành phần của sản phẩm này chủ yếu được trồng tại Hà Tĩnh như cây Xạ can, Bách bộ,… Hiện nay Công ty đã quy hoạch trồng thành vùng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP.

 

 

Năm 2017, đề tài: “Viên nhuận tràng Hadiphar” đã được HĐKH tỉnh Hà Tĩnh nghiệm thu xuất sắc. Công ty đã sản xuất quy mô Công nghiệp và đưa ra thị trường được người tiêu dùng đánh giá có hiệu quả điều trị cao.

Năm 2018 đang phối hợp với Bệnh viện Thành phố Hà Tĩnh phối hợp triển khai đề tài: “Cốm điều trị tiêu chảy cho trẻ em” được sản xuất từ dược liệu.

Ngoài ra công ty có rất nhiều sản phẩm thương hiệu nổi tiếng được sản xuất từ nguồn dược liệu được nuôi trồng tại Hà Tĩnh:

Mộc Hoa Trắng, Hoàn Xích Hương – là hai sản phẩm Ngôi sao thuốc việt (đây là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh).

Sinakarang sản phẩm đã được xuất khẩu sang Lào hàng năm 200.000 – 300.000 USD được sản xuất từ cây Kim Tiền Thảo, Mã Đề được trồng đại trà tại Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc, Thạch Vĩnh…

 

 

Sắc Phụ Hương, Đại Tràng hoàn Hadiphar. Các sản phẩm, các đề tài khoa học của công ty được sản xuất từ nguồn dược liệu địa phương sẽ đạt được các mục tiêu sau:

  • Về phía Công ty: Chủ động nguồn Dược liệu cho Nhà máy, ổn định tiêu chuẩn Dược liệu: tỷ lệ hàm lượng Dược chất cao…
  • Về phía người dân: Tạo cho người nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với cây lúa, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trồng cây dược liệu nhằm cung cấp nguyên liệu cho nhà máy, mở ra một hướng đi mới cho chiến lược của Công ty. Thực hiện đúng với kế hoạch của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển Ngành Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đảm bảo góp phần hoàn thiện và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, y tế tỉnh nhà và ngành y tế của cả nước.

 

 

Công ty mong muốn tiếp tục hỗ trợ của Sở KHCN Hà Tĩnh về các đề tài khoa học, các ban ngành liên quan, UBND Hà Tĩnh tạo điều kiện cho công ty phát triển nguồn Dược liệu trên địa bàn tỉnh để sản xuất ra nhiều sản phẩm có nguồn gốc dược liệu địa phương, có hiệu quả điều trị cao, giá trị gia tăng lớn.