14:12 28/04/2021

Sáng ngày 28/04/2021, Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh – HADIPHAR đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường lớn của công ty, số 167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là một đại hội hết sức quan trọng nhằm: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động tài chính; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và đề ra kế hoạch mục tiêu năm 2021.

 

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh năm 2021

 

Ông Võ Đức Nhân -  UV HĐQT  báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và mục tiêu hoạt động năm 2021

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo về hoạt động HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch tài chính đầu tư năm 2021; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.

 

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT  công ty chủ trì Đại hội

Năm 2020 là một năm đầy biến động với toàn xã hội và thế giới do dịch bệnh Covid – 19 lây lan toàn cầu phải cách ly và giãn cách xã hội cùng với thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt lịch sử gây ra. Dưới sự chỉ đạo và hoạt động đúng hướng của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành công ty cùng với sự nỗ lực đoàn kết của tất cả CBCNV, HADIPHAR đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách đạt được những thành quả trong năm 2020: Tổng doanh thu: 337 tỷ đồng; Doanh thu hàng Hadiphar sản xuất: 263 tỷ đồng; Tổ chức thành công các hội nghị sơ kết, tổng kết; Đổi mới các chương trình bán hàng kích thích tăng doanh số và có nhiều chương trình thành công với doanh số cao như: Mộc hoa trắng, Oresol pluz, Thông phế, các chương tình thường xuyên. Triển khai tốt các mặt hàng mới: Orebrit, Sinh diệu ngọc… và đặc biệt  bộ phận nghiên cứu phát triển và kỹ thuật đã nghiên cứu kịp thời cho ra đời các sản phẩm phòng chống dịch hiệu quả phục vụ trong nước và xuất khẩu ra các nước bạn như: Gel rửa tay và nước súc họng Hadisafe, nước muối sinh lý đảm bảo công ăn việc làm và góp phần ổn định doanh số. Hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các loài thảo dược có khả năng hạn chế một số bệnh ung thư thường gặp tại địa bàn Hà Tĩnh”; “Sản xuất SP BDSK nấm đông trùng hạ thảo nuôi cấy tại địa phương”; Từ tháng 11/2020, triển khai giai đoạn 2 phần mềm ERP và triển khai quản lý hệ thống phân phối DMS;Chi trả cổ tức năm 2020 là 8% bằng cổ phiếu cho cổ đông;Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho chi nhánh Tp Hồ Chí Minh, mua và sửa chữa văn phòng làm việc chi nhánh Nghệ An, xây dựng nhà xe và hồ điều hoà tại Cẩm Vịnh, đầu tư kho tàng, mua sắm máy móc…; Triển khai trồng 7,5 ha dược liệu; Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: lương tháng 13, tiền tết, hỗ trợ tiền công tác phí cho cán bộ lãnh đạo quản lý và một số cán bộ khác trong toàn Công ty.

 

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí 100% các tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và  kế hoạch SXKD năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2021; phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu; phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

 

 Ông Nguyễn Đăng Phát - Phó tổng giám đốc công ty báo cáo hoạt động tài chính năm 2020

 

 Ông Phan Đình Tiến - UV Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Ban lãnh đạo HADIPHAR tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng để đạt chỉ tiêu năm 2021 như sau: Tổng Doanh thu năm 2021 đạt 380 tỷ đồng, Trong đó doanh thu hàng Hadiphar đạt 300 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng, trả cổ tức cho cổ đông từ 8-12 %/năm; Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/ người / tháng; Củng cố hệ thống mạng lưới CN nội tỉnh, nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng dịch vụ, tổ chức tốt đại hội câu lạc bộ tôi yêu Hadiphar lần thứ XII;Đầu tư mạng lưới bán hàng theo cả chiều rộng và chiều sâu; Triển khai hoàn thiện hệ thống quản lý phân phối DMS để đưa vào áp dụng từ 01/04/2021; Xây dựng cơ chế, chính sách để gia tăng độ phủ ở các vùng độ phủ còn thấp; Tiếp tục xây dựng hệ thống phân phối trên cả nước; Tập trung nâng cao công tác Marketing sản phẩm, đổi mới trang web công ty, triển khai bán hàng qua các trang thương mại điện tử;  Đẩy mạnh công tác đăng ký thuốc: Nộp gia hạn 5 năm đối với sản phẩm cũ, nộp thêm các sản phẩm mới, đăng ký mới các sản phẩm để đẩy mạnh công tác bán hàng ETC; Hoàn thiện và nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu và bào chế viên Ích trí Hadiphar hỗ trợ điều trị sa sút trí tuệ từ thảo dược tại địa phương”, đăng ký đề tài khoa học, sản phẩm khoa học năm 2022; Triển khai ERP giai đoạn 2; Sửa chữa nhà máy, bảo dưỡng máy móc thiết bị và làm hồ sơ chuẩn bị kiểm tra GMP nhà máy Đông Dược; Đầu tư gieo trồng dược liệu, giữ vững vùng dược liệu đã có và phát triển thêm để chủ động nguyên liệu sản xuất.