09:14 01/06/2020

Sáng ngày 30/05/2020, Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh – HADIPHAR đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường lớn của công ty, số 167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là một đại hội hết sức quan trọng nhằm: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động tài chính; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề ra kế hoạch mục tiêu năm 2020.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của 63 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 519 cổ đông HADIPHAR với tổng số 7.506.244/ 8.192.325 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 91,63% vốn điều lệ công ty.

 

             63 Cổ đông đại diện cho 7.506.244 cổ phần tham dự Đại Hội 

 

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.

 

Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT  công ty chủ trì Đại Hội

 

Ông Võ Đức Nhân báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

 

Dưới sự chỉ đạo và hoạt động đúng hướng của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành công ty cùng với sự nổ lực đoàn kết của tất cả CBCNV, HADIPHAR đã đạt được những thành quả trong năm 2019: Tổng doanh thu: 342 tỷ đồng, đạt 100,6% so với năm 2018: 337 tỷ đồng, tăng 1,5%; Doanh thu hàng Hadiphar sản xuất: 270 tỷ, đạt 100%; so với năm 2018 là 252 tỷ đồng, tăng 7%; Tổ chức thành công Đại hội CLB Hadiphar lần thứ 10; Tổ chức thành công các hội nghị sơ kết, tổng kết; Triển khai các chương trình Oresol pluz, Mộc Hoa Trắng, Sắc Phụ Hương đạt kết quả tốt; Triển khai tốt các mặt hàng mới: Mộc căn thủy, Ibuhadi suspension, Tribcomplex,… và đặc biệt là sản phẩm Gel rửa tay và nước súc họng Hadisafe phục vụ kịp thời công tác chống dịch Covid - 19; Kiểm tra tái thẩm định nhà máy Tân Dược, kho GSP, dây chuyền SX pilot, viên đạn đặt; Nghiên cứu và sản xuất 15 sản phẩm mới;  Thực hiện Đề tài “Thảo dược có khả năng hạn chế ung thư tại Hà Tĩnh”; “Nghiên cứu SX SP BDSK nấm đông trùng hạ thảo”; Đầu tư phần mềm quán trị doanh nghiệp ERP tiến đến đưa vào hoạt động song song từ 01/01/2020; Phát hành 390.000 cổ phiếu ESOP cho các cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung và một số CBCNV xuất sắc; Chi trả cổ tức năm 2019 là 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông; Đưa vào hoạt động nhà quản lý chất lượng QA tại Cẩm Vịnh; Xây dựng văn phòng CN Thanh Hóa; Triển khai trồng 7,5 ha dược liệu; Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: lương tháng 13, tiền tết, hỗ trợ tiền công tác phí cho cán bộ lãnh đạo quản lý và một số cán bộ khác trong toàn Công ty.

 

 

 Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám Đốc công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Ông Nguyễn Đăng Phát báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020

 

Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019

 

Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí 100% các tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và  kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 ; Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2020; phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu; phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.Tại Đại hội , các cổ đông cũng đã nhất trí bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát là Ông Phan Đình Tiến với số phiếu nhất trí là 99,9%.

 

Ông Phan Đình Tiến được nhất trí bầu bổ sung vào thành viên ban kiểm soát 

 

Bám sát sứ mệnh đặt ra “ Sáng tạo, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng”, Ban lãnh đạo HADIPHAR tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng để đạt chỉ tiêu năm 2020 như sau: Tổng Doanh thu năm 2020 đạt 380 tỷ đồng, Trong đó doanh thu hàng Hadiphar đạt 300 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng, trả cổ tức cho cổ đông từ 10 %/năm; Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/ người / tháng; Củng cố hệ thống mạng lưới CN nội tỉnh, nâng cao hình ảnh thương hiệu, chất lượng dịch vụ, tổ chức tốt đại hội câu lạc bộ tôi yêu Hadiphar lần thứ XI; Đầu tư công tác marketing, xây dựng hình ảnh, thương hiệu; Mở rộng quan hệ với các nhà gia công; Tìm kiếm thêm các thị trường xuất khẩu; Đầu tư bán hàng theo cả chiều rộng và chiều sâu;  Tập trung cho công tác đăng ký thuốc; Nghiên cứu 10-15 sản phẩm mới; Cải tiến chất lượng một số sản phẩm: viên sủi xé, Ibuhadi supension; Nghiên cứu dòng sản phẩm mới thuốc đạn đặt và sản phẩm vật tư y tế; Hoàn thiện hậu kiểm GMP nhà máy tân dược, kho GSP, dây chuyền viên đạn đặt và dây chuyền lô Pilot; Triển khai ISO 13485; Hoàn thiện và nghiêm thu đề tài Thảo dược hạn chế ung thư và SPBDSK nấm đông trùng hạ thảo, đăng ký và kí kết đề tài Ích trí Hadiphar. Đầu tư xây dựng nhà văn phòng CN Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Nguyên; Triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Một số hình ảnh tại đại hội: