09:31 15/02/2017

THÔNG BÁO

“V/v: Tham dự buổi giới thiệu, hướng dẫn giao dịch, mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Dược Hà Tĩnh cho các cổ đông công ty khi cổ phiếu CTCP Dược Hà Tĩnh hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội".

 

Kính gửi: Toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

 

Căn cứ hồ sơ đăng ký giao dịch UpCom của CTCP Dược Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tham dự buổi hướng dẫn giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Dược Hà Tĩnh khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán (giao dịch Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

Vào lúc 15h00 đến 17h00 ngày 17/02/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, địa chỉ số 167 đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Thành phần tham dự
  • Toàn thể cổ đông CTCP Dược Hà Tĩnh theo danh sách cổ đông ngày 30/11/2016.
  • Cán bộ công nhân viên công ty (có nhu cầu tìm hiểu).
  1. Nội dung buổi giới thiệu, hướng dẫn

Công ty tổ chức buổi giới thiệu, hướng dẫn cho cổ đông về phương thức giao dịch mua bán, chuyển nhượng online cổ phiếu CTCP Dược Hà Tĩnh khi đăng ký giao dịch Upcom cho các cổ đông có nhu cầu tìm hiểu do chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khóan Công nghiệp Việt Nam thực hiện. Khi đi quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính), 01 bản CMND (bản sao y);

Thông báo này thay cho thư mời.

Mọi thông tin về buổi hướng dẫn, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Tổ chức Nhân sự số điện thoại 0393.854.398 để biết thêm chi tiết.

Trân trọng thông báo.

                                                                                  

     Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ HỒNG PHÚC