15:47 13/02/2017

Ngày 29/03/2014, tại Hà Tĩnh, Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Đến dự Đại hội có sự tham gia của 98 cổ đông đại diện cho 5.665.321 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,82% vốn điều lệ công ty.
Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch phát triển công ty năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014…

Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu tại Đại hội.

Năm 2013 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và tình hình thực tế của Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Hadiphar đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với một số chỉ tiêu như sau: Doanh thu bán hàng tại các cơ sở của công ty đạt 282 tỷ đồng ; doanh thu về sản xuất thuốc đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 7,5 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 6 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với tổng doanh số bán ra là 330 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013; doanh số bán hàng sản xuất là 160 tỷ đồng tăng 33% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế là 10 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng.
Với những thành quả trên, Công ty Cổ phần Dược HADIPHAR đã và đang nhận được sự tin tưởng, sự quan tâm rất lớn của các đối tác, các cổ đông, các nhà đầu tư. Điều này đã tạo động lực rất lớn giúp Công ty Cổ phần Dược HADIPHAR tự tin hơn trong các định hướng chiến lược của mình nhằm trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín của Việt nam.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Dược HADIPHAR kết thúc tốt đẹp. Các cổ đông đã nhất trí cao và biểu quyết các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội.Năm 2014 sẽ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách khó khăn hơn đối với Công ty. Mục tiêu trước mắt của công ty : bắt đầu từ tháng 4 năm 2014 đưa nhà máy đông dược tại xã cẩm vịnh khu công nghiệp bắc cẩm xuyên vào hoạt động và sẽ kiểm tra GMP-WHO vào tháng 5/2014. Đây là một sự kiện hết sức quan trọng vì nó là kết quả của một quá trình đầu tư dự án để làm tăng năng lực sản xuất của công ty. Sắp tới công ty sẽ có rất nhiều sản phẩm đông dược mới phục vụ cho nhu cầu thị trường và đáp ứng đúng lộ trình yêu cần sản xuất thuốc từ dược liệu do bộ y tế đề ra.