menu

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Công ty sản xuất & phân phối Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2020 và khu vực Đông Nam Á vào năm 2025

Sứ mệnh

Không ngừng nổ lực để nghiên cứu & tạo ra những giá trị mới để cung cấp những sản phẩm đột phá, chất lượng cao nhất

Mang đến lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, cộng đồng, công nhân viên, nhà đầu tư & toàn xã hội

Các gí trị xuyên suốt

  • Chất lượng: Luôn cam kết chất lượng, an toàn, hiệu quả cao nhất
  • Sáng tạo: Luôn tìm kiếm công nghệ mới và giải pháp sáng tạo để tạo sự phát triển đột phá về mọi mặt
  • Trách nhiệm cộng đồng: Đặt sức khỏe của người tiêu dùng & cộng đồng là ưu tiên hàng đầu.
  • Tin cậy: Luôn là đối tác tin cậy cùng phát triển

 

SLOGAN

 

Sáng tạo – Chất lượng vì sức khỏe cộng đồng

 

Thong ke
Phone number Messenger Mail