menu

Thong ke
banner
banner 3
banner 1

icon TẦM NHÌN icon

TOP 10 10

công ty sản xuất và phân phối Dược phẩm hàng đầu Việt Nam vào năm 2025.

SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng tốt nhất.

Đảm bảo cho cổ đông, nhà đầu tư được hưởng quyền lợi an toàn, bền vững.

Hợp tác khách hàng, đối tác trên cơ sở cùng hợp tác, cùng phát triển, đôi bên cùng có lợi.

Mang đến cho cán bộ công nhân viên môi trường làm việc hấp dẫn an toàn, thân thiện.

Cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng tốt nhất.

icon Giá trị cốt lõi icon

CHẤT LƯỢNG CHẤT LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG

Luôn cam kết chất lượng, an toàn, hiệu quả cao nhất.

SÁNG TẠO SÁNG TẠO

SÁNG TẠO

Không ngừng sáng tạo, đầu tư cho ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tạo sự phát triển đột phá về mọi mặt.

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Sức khỏe người bệnh, người tiêu dùng và cộng đồng là mục tiêu phục vụ hàng đầu.

TIN CẬY TIN CẬY

TIN CẬY

Luôn là đối tác tin cậy, hợp tác trên cơ sở cùng phát triển.

Phone number Messenger Mail