15:31 02/04/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường tầng 2- Khách sạn Sailing- Số 2 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh chi tiết như sau:

1. Thư mời cổ đông: Xem tại đây

2. Chương trình Đại hội Cổ đông 2018: Xem tại đây

3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS: Xem tại đây

Trân trọng thông báo!