08:53 06/04/2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào 7h30 - 11h30, ngày 20 tháng 04 năm 2019 (thứ 7) tại Tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh - 167 Hà Huy Tập – P.Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh  chi tiết như sau:

1. Thư mời cổ đông: Xem tại đây

2. Chương trình Đại hội Cổ đông 2019: Xem tại đây

Trân trọng thông báo!