CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Thông tin
  • Địa chỉ : Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

  • Điện thoại:

  • Bảo hành: 056-3847788

  • Giờ làm việc:

Thong ke