CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Thông tin
  • Địa chỉ : 02 Phan Đình Phùng,Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  • Điện thoại:

  • Bảo hành: 0236. 3821642 - 0236. 810735

  • Giờ làm việc:

Thong ke